COGEN Czech
spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

je spolkem právnických a fyzických osob, jejichž činnost souvisí s výrobou a provozem kogeneračních technologií, jejich projektováním a prodejem a poradenskou činností v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla(KVET).

 

Cíle spolku

 • podpora KVET

 • vytváření příznivějších legislativních a ekonomických podmínek pro rozvoj kogenerace, zastupování a prosazování zájmů výrobců a uživatelů kogeneračních technologií
 • šíření informací o ekonomických a ekologických výhodách kogenerace  

Mezi aktuální témata patří:

 • diskuse o systému podpory KVET na půdě Energetického regulačního úřadu
 • snaha o zjednodušení připojování výroben elektřiny využívajících kombinovanou výrobu k distribuční soustavě a snížení investičních nákladů s tím spojených, neboť výkonově malé výrobny jsou stávajícími podmínkami významně ovlivňovány   
   
   

Členství ve spolku

COGEN Czech nabízí spolupráci:

 • výrobcům a provozovatelům kogeneračních technologií
 • projekčním, poradenským a obchodním společnostem
 • vzdělávacím, výzkumným a vývojovým institucím
 • energetickým distribučním společnostem
 • všem zájemcům z řad fyzických i právnických osob, jejichž činnost nebo zájmy souvisí s problematikou rozvoje využití KVET.

Stanovy

Přihláška

 

Navštivte:

ERÚ     COGEN EUROPE     CODE PROJECT

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení