11. ročník konference
Dny kogenerace
23-24.10.2018

COGEN Czech
spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

je spolkem právnických a fyzických osob, jejichž činnost souvisí s výrobou a provozem kogeneračních technologií, jejich projektováním a prodejem a poradenskou činností v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla(KVET).

 Cíle spolku

 • podpora KVET

 • vytváření příznivějších legislativních a ekonomických podmínek pro rozvoj kogenerace, zastupování a prosazování zájmů výrobců a uživatelů kogeneračních technologií
 • šíření informací o ekonomických a ekologických výhodách kogenerace  

Mezi aktuální témata patří:

 • diskuse o systému podpory KVET na půdě Energetického regulačního úřadu
 • snaha o zjednodušení připojování výroben elektřiny využívajících kombinovanou výrobu k distribuční soustavě a snížení investičních nákladů s tím spojených, neboť výkonově malé výrobny jsou stávajícími podmínkami významně ovlivňovány   
     

Členství ve spolku

COGEN Czech nabízí spolupráci:

 • výrobcům a provozovatelům kogeneračních technologií
 • projekčním, poradenským a obchodním společnostem
 • vzdělávacím, výzkumným a vývojovým institucím
 • energetickým distribučním společnostem
 • všem zájemcům z řad fyzických i právnických osob, jejichž činnost nebo zájmy souvisí s problematikou rozvoje využití KVET.

 Orgány spolku

Designer replica watches are the mirror image of its original ones and with low price so now popularity of designer Audemars Piguet Replica is increasing among fashionable people. And it should be a wonderful option to own a stylish Hublot Replica.We have amazing Rolex Replica Panthere Vendome Replicas of high-end watches of all companies inddcluding that of replica Fake Cartier Panthere Vendome watches.We are renowned dealers and experts in Luxury Watches over years experience. We trade i n many high quality brands includi
 • Členská schůze - nejvyšší orgán spolku. 
 • Rada - nejvyšší orgán spolku v období mezi členskými schůzemi. Rada má šest členů z řad členů spolku. Pět členů je voleno členskou schůzí na tříleté funkční období, šestým členem je výkonný ředite. V současné době má rady tyto členy:
  Ing. Josef Jeleček, TEDOM a.s., předseda rady 
  Ing. Evžen Listík, Innogy Energo, s.r.o.  
  Ing. Libor Žížala, MVV Energie, cz.
  Ing. Michal Rzyman, ČEZ Energo s.r.o.
  Ing. Milan Váša, E.ON Energie, a.s.
  Ing. Milan Šimoník 
 • Kontrolní komise - je tříčlenná a je volena členskou schůzí na tříleté funkční období. V současné době má kontrolní komise tyto členy:
   Ing. Michal Koutník, Ph.D., Vyteza, s.r.o. - předseda komise
  Ing. Jana Kymplová, Český plynárenský svaz
  PhDr. Vlado Murár, individuální člen   
 • Výkonné pracoviště
  Ing.  Milan Šimoník, výkonný ředitel

Stanovy

Přihláška

 

Navštivte:

ERÚ     COGEN EUROPE     CODE PROJECT

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení