12. ročník konference
Dny kogenerace
22-23.10.2019

Dny kogenerace 2018

Přihláška účastníka konference Dny kogenerace, 23-24.10.2018

Příjmení *
   
Jméno *
   
Titul
   
Firma / vysílající organizace *
   
Adresa vč. PSČ *
   
* (V případě soukromé osoby napište "0")
   
DIČ * (V případě neplátce DPH vyplňte "neplátce".)
   
Člen COGEN Czech *
Ano
Ne
   
Účastnický poplatek (včetně DPH 21%)                       platba došlá

 

do 23.9.2018                   po 23.9.2018

účast na obou dnech 

          člen COGEN Czech

7 260 Kč                           8 470 Kč

4 840 Kč                           6 050 Kč

účast pouze druhý den

          člen COGEN Czech

2 420 Kč                           3 630 Kč

1 452 Kč                           2 057 Kč

   

Zvýhodněný účastnický poplatek - včetně DPH 21%, nezahrnuje účast na společenském večeru.
(pro zástupce akademického subjektu: pedagog, doktorand, student - pouze limitovaný počet. Návrhy zasílejte předem na reditel@cogen.cz)

                                     
                           605 Kč

 

   
Potvrzujeme účast na společenském setkání 23.10.2018 od 18.00 hod.*
Ano
Ne
   

Jednou přihláškou lze přihlásit i více osob, výše účastnického poplatku je pak součtem za všechny osoby. Jména a případně odlišné podmínky přihlášky dalších osob uveďte v poznámce.

Úhradu účastnického poplatku proveďte ve prospěch účtu COGEN Czech 1933601339/0800, variabilní symbol 24102018. Po obdržení platby vám zašleme daňový doklad..

Výše účastnického poplatku (Kč včetně DPH 21%) *
   
Číslo účtu *
   
Vyplnil *
   
Telefon
   
E-mail *
 

Na tuto adresu bude odesláno potvrzení o přijetí přihlášky. 

V případě pozdějších změn k odeslané přihlášce nám pište na adresu reditel@cogen.cz.

 

Souhlasím se zasíláním newsletteru COGEN Czech
Poznámka
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním svých osobních údajů.