Nové referenční hodnoty pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla

Evopská komise uvolnila návrh referenčních hodnot pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla. Tyto hodnoty jsou využívány pro výpočet úspory primární energie, tedy posouzení, zda kogenerační jednotka pracuje v režimu vysoce účinné kombinované výroby. 

Nové referenční hodnoty budou v platnosti od příštího roku. Proces přípravy je nyní blízko finálnímu stavu. 4.května 2015 se v Bruselu uskuteční jednání se zástupci členských států. Jedním z účastníků jednání bude i COGEN Europe.

Pro kogenerační jednotky spalující zemní plyn dochází k mírnému zpřísnění kriterií referenční účinnosti. Pro jednotky s plynovým spalovacím motorem, kde nedochází  k maření vyrobené tepelné energie, by i přes toto zpřísnění nemělo být problémem dosahovat požadovanou úsporu primární energie s velkou rezervou.

Navštivte:

ERÚ     COGEN EUROPE     CODE PROJECT

Reklama:

The Power of Heat

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení