12. ročník konference
Dny kogenerace
22-23.10.2019

Dny kogenerace 2016: Konec nejistoty? A nové příležitosti pro malé kogenerace

Praha, 21.října 2016 – Letošní již devátý ročník konference Dny kogenerace pořádaný spolkem COGEN Czech ukázal, že obor malých kogenerací se do budoucnosti může dívat s mírným optimismem, i když aktuálním problémem je stále neukončená notifikace podpory pro elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla(KVET).

 Nejvíce očekávaným řečníkem proto byla náměstkyně MPO Lenka Kovačovská. Posluchačům ve zcela zaplněném konferenčním sálu v Čestlicích potvrdila, že poté, co se s Evropskou komisí podařilo uzavřít složité řízení o podpoře OZE, věnuje MPO maximální pozornost dokončení notifikace podpory KVET. Avšak nevyloučila, že se celý proces schvalování může protáhnout až do začátku roku 2017. Nicméně ujistila přítomné, že nejzazším termínem je pro MPO termín 15.2.2017, kdy provozovatelé budou vykazovat nárok na podporu za první měsíc roku 2017.

 Dalším významným tématem, kterému se paní náměstkyně věnovala byl trh s elektřinou. Přestože je jak Evropskou komisí i mnohými evropskými zeměmi, včetně Německa i Česka preferováno obnovení tzv. energy-only marketu, reálně však mají mnohé státy celou řadu výjimek a záložních plateb, at už jsou zvané kapacitními platbami, či v Německu strategickými rezervami.

Dr. Felix Matthes z německého Öko-institutu zdůraznil, že diskuse o současných nejistotách a turbulencích v energetice by neměla zastínit, že tyto jsou průvodním jevem zásadních změn a trendů, na které je nutné se soustředit při rozhodování o dlouhodobé energetické strategii - nové geopolitické nejistoty a volatilita cen fosilních paliv, dekarbonizace, rychlý vývoj technologií, digitalizace a integrace energetických sektorů.  Pružnější fungování trhu s elektřinou včetně větších výkyvů cen přispěje k lepší koordinaci mezi proměnlivými OZE a různými formami flexibilních záložních zdrojů, od kogenerací přes baterie po přizpůsobování spotřeby.

V Česku nastavený systém podpory oproti jiným zemím již nyní motivuje provozovovat kogenerace pouze ve špičkách, kdy je nejvyšší cena elektřiny, připomněl předseda předseda výkonné rady spolku COGEN Czech Josef Jeleček.. Součástí zdrojů jsou proto akumulátory tepla, které mohou být využívány i pro ukládání přebytků elektřiny z OZE a i díky své účinnosti a flexibilitě mohou být plynové kogenerace vhodným stabilizačním prvkem elektrizační soustavy. Na připravovaném projektu energetického zásobování výrobního závodu TEDOM ve Výčapech - integrujícím fotovoltaiku, baterie a kogenerační jednotku s akumulátorem tepla - pak naznačil další možnou oblast rozvoje kogenerací v oblasti firemních a komunálních energetických systémů.

 

P.S. Dny kogenerace 2017 se budou konat v termínu 10-11.října 2017.

Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení