12. ročník konference
Dny kogenerace
22-23.10.2019

Prohlášení COGEN Czech

Prohlášení COGEN Czech k zamítání připojení kogeneračních zdrojů do elektrizační soustavy

Distribuční společnosti odmítají s odvoláním na ohrožení spolehlivosti elektrizační soustavy, způsobené velkým počtem solárních elektráren, připojovat do sítě všechny nové zdroje, a to včetně zdrojů  kogeneračních.

 COGEN Czech jako zástupce výrobců a provozovatelů zdrojů pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) v České republice vyjadřuje silné znepokojení nad současnou situací, kdy je kvůli nekontrolovanému rozvoji předotované fotovoltaiky mimo jiné zastaven i rozvoj vysoce účinné kogenerace. Kogenerační jednotky mají narozdíl od fotovolatických či větrných elektráren schopnost dodávat nebo nedodávat elektřinu v určeném čase, proto z jejich strany žádné ohrožení elektrizační soustavy nehrozí. Důkazem toho jsou stovky zdrojů KVET o celkovém výkonu několika set megawattů, které dodávají elektřinu do elektrizační sítě ČR již po mnoho let.  Pro odmítání připojení nových zdrojů KVET není proto absolutně žádný důvod.

Vysoce účinné zdroje KVET jsou dnes jediným rozumným řešením k levnému zvýšení energetické účinnosti při výrobě elektřiny a tepla. Jedná se o vyzkoušenou a praxí ověřenou technologii, kterou je možno dálkově spouštět a odstavovat, a to dokonce i po skupinách strojů, a která tak svým způsobem může plnit i funkci záložního výkonu.

Kogenerační jednotky navíc většinou dodávají teplo do systémů CZT, a jsou tak jedním z mála nástrojů pro udržení konkurenceschopnosti těchto systémů. Odmítání připojovat kogeneraci k síti proto ohrožuje i odběratele tepla z CZT. V případě delšího trvání tohoto stavu to způsobí oddálení modernizace systémů CZT, což může přispět k jejich decentralizaci se všemi důsledky s tím spojenými.

Jedině postupným připojováním rozumného množství kogeneračních zdrojů elektřiny bude možno naplnit cíle evropské a české energetické politiky, konkrétně směrnici 2004/8/EC, Energetický zákon a navazující předpisy energetické legislativy České republiky. 

Výroční konference COGEN Europe

COGEN Europe a Euroheat and Power pořádají v letošním roce společnou výroční konferenci, která se uskuteční 2. června 2010 v hotelu Conrad v Bruselu.

Evropský parlament i Komise čelí mnoha výzvám v oblasti energetické politiky a změny klimatu a dva organizátoři konference chtějí letos využít příležitost, aby zdůraznili možnosti nevyužitého potenciálu kombinované výroby elektřiny a tepla a CZT při efektivnějším využívání energie v Evropě. V roce 2010 se tak poprvé společně představí kogenerace a dálkové vytápění, aby při své nejviditelnější výroční akci vyslali jasné poselství Komisi a Parlamentu. Pro více informací navštivte stránky konference www.conference2010.eu.

  

KOGENERACE v Evropě

S mottem Strategická energetická volba pro Evropu se v dubnu konala již 15. výroční konference COGEN Europe, organizace, která koordinuje podporu technologií pro společnou výrobu tepla a elektrické energie. Na konferenci bylo zdůrazněno, že mezi všemi prostředky zaměřenými na zvyšování energetické efektivnosti a snižování emisí CO2 je kogenerace tím nejmenším podnikatelským rizikem s nejvyšším pozitivním dopadem. více 

COGEN Czech členem WADE

Po úspěšné konferenci DNY KOGENERACE 2008 nabídl ředitel Světové aliance pro decentralizovanou výrobu elektřiny pan David Sweet sdružení COGEN Czech reciproční členství v této organizaci. Přínosem bude zejména vzájemná výměna informací z odborných kruhů a pro COGEN Czech navíc prezentace v širokém okruhu mezinárodních odborníků. Bližší informace o WADE jsou na internetových stránkách www.localpower.org. 

Informace z COGEN Europe

Jako novou službu pro členy COGEN Czech uvádíme zveřejňování aktuálních informací z COGEN Europe. Jedná se mj. o návrhy a připomínky k směrnicím EU z oblasti kogenerace či o informace o kogeneračních aktivitách v členských zemích EU. Tyto informace (v angličtině) jsou ke stáhnutí po přihlášení v sekci pro členy. 

Výroční konference COGEN Europe

Ve dnech 22.-23.5.2008 se Bruselu koná výroční konference COGEN Europe, které se za COGEN Czech zúčastní přededa sdružení, ing. Josef Jeleček, a výkonná ředitelka Olga Solaříková. Bližší informace o akci jsou k získání zde.


 

Prohlášení COGEN Czech k dani ze zemního plynu

16. října 2007 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn nový Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 261/2007, jehož součástí je i daň ze zemního plynu. Od daně jsou osvobozeny domácnosti a domovní kotelny. Tím zákon zvýhodňuje menší část občanů bydlících ve vlastních domech před větší částí, tj. obyvateli domů napojených na menší a střední systémy CZT s blokovými kotelnami spalujícícmi zemní plyn, na něž se osvobození od daně ze zemního plynu nevztahuje. Celé prohlášení


 

Cenové rozhodnutí ERU

Dne 20. listopadu 2007 bylo zveřejněno cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Můžete si je stáhnout ze stránek Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz), z našich stránek v sekci Dokumenty ke stažení nebo přímo otevřít kliknutím na odkaz níže. Cenové rozhodnutí


 

Konference COGEN Czech

Sdružení COGEN Czech ve spolupráci s GAS s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na konferenci DECENTRÁLNÍ KOGENERACE jako nástroj k naplnění národního potenciálu pro rozvoj KVET, která se koná 17.-18. října 2007 v kongresovém centru Floret v Průhonicích.
Bližší informace


 

Kogenerace na summitu G8

?Kogenerace? se stala jedním z témat diskutovaných na summitu G8 v baltském letovisku Heiligendamm u Rostocku ve dnech 6. ? 8. května 2007. Delegáti G8 v rámci diskusí o změnách klimatu, úsporách energie a energetické bezpečnosti vyzývají k mezinárodní spolupráci při zvyšování energetické účinnosti. Během příštích 25 let zůstanou fosilní paliva dominantním energetickým zdrojem, a proto je zvyšování účinnosti výroby energie stále klíčovou otázkou. Delegáti se shodli na tom, že stále existuje velký potenciál pro zvyšování účinnosti výroby a využití energie. Existující technologie pro decentrální výrobu energie, včetně vysoce účinné kogenerace, jsou osvědčenými metodami, které také účinně přispívají ke snížení emisí skleníkových plynů. Z jednání G8 vyplynul mimo jiné i závazek přijmout a prosazovat opatření, která povedou ke zvyšování podílu kogenerace na celkové výrobě elektřiny.
Deklaraci G8 i Bílou knihu energie si můžete stáhnout angličtině v sekci Dokumenty ke stažení.


 
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení